OZNAM Odpady

OZNAM

Obec Bojničky dáva do pozornosti, že od 6. júla 2021, bude odpad vyvezený len domácnostiam, ktoré majú na smetných nádobách nálepku na rok 2021.

Platbu za odpady je potrebné uhradiť do 30. júna 2021.