Odpisovanie vodomerov I. polrok 2021

Vážení občania,
vzhľadom k tomu, že prebieha fakturácia vody za I. polrok 2021, žiadame občanov,
aby nahlásili stav vodomeru na obecný úrad - telefonicky (033/74 33 117) alebo mailom (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Odpis vody sa netýka bytových domov 37, 90, 355, 425, 426, 427.
Ďakujeme.