Order number: 84/2017

Contractor: Milan Kotúček -Pohostinstvo - Disco, Company ID: 33433780, Address: Kultúrny dom Mier 920 55 Bojničky

Name of the organization Orderers:

Subject order: občerstvenie na vianočné posedenie dôchodcov a posedenie so starostom

Date of issue: 30.11.2017

Published: 30.11.2017

Price: 1821 €

Responsible person who entered into the contract: Ing. Igor Bojnanský
Functionally responsible persons: starosta obce

Note: