Contracts

Number of contracts Grade Subject of the contract Price Published Contractor File
Z051/2023 2023 vydanie mandátneho certifikátu --- € 01.08.2023 NASES Downloads
Z055/2017 2017 dodávka vody --- € 19.09.2016 Emília Kianičková Downloads
Z047/2017 2017 dodávka vody --- € 23.08.2016 Roman Zvolenský Downloads
Z046/2017 2017 dodávka vody --- € 23.08.2016 Eva Huterová Downloads
Z161/2016 2016 záujmové vzdelávanie CVČ 130,00 € 30.12.2016 Obec Horné Otrokovce Downloads
Z160/2016 2016 darovanie motorových vozidiel 0,00 € 30.12.2016 SR-Ústav na výkon väzby a ÚVTOS Downloads
Z159/2016 2016 poistenie predmetov poistenia 2455,00 € 30.12.2016 Generali Poisťovňa, a.s. Downloads
Z158/2016 2016 úprava harmonogramu realiz. aktivity 0,00 € 30.12.2016 Ministerstvo hospodárstva SR Downloads
Z157/2016 2016 Zabezp.prenes. výkonu štát. správy 0,00 € 30.12.2016 Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove Downloads
Z080/2016 2016 nájom bytu - € 16.10.2016 Miriam Mikleová Downloads
Z153/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 30.12.2016 Jozef Malý a Terézia Malá Downloads
Z156/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 30.12.2016 Beták Štefan Downloads
Z155/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 30.12.2016 Lívia Ščasná Downloads
Z154/2016 2016 Úprava výšky nájomného - € 30.12.2016 Mário Lisický Downloads
Z151/2016 2016 zabezpečenie záuj. vzdel. CVČ 365,- € 29.12.2016 Obec Horné Zelenice Downloads
Z150/2016 2016 zabezpečovanie záujmového vzdelávania CVČ 65,- € 29.12.2016 Mesto Leopoldov Downloads
Z149/2016 2016 zabezpečovanie záujmového vzdelávania CVČ 65,- € 29.12.2016 Obec Dolné Zelenice Downloads
Z148/2016 2016 fin. zabezpečenie vzdelávania CVČ 195,- € 29.12.2016 Obec Dvorníky Downloads
Z147/2016 2016 fin. zabezpečenie vzdelávania CVČ 65,- € 29.12.2016 Obec Dolné Otrokovce Downloads
Z146/2016 2016 fin. zabezpečenie vzdelávania CVČ 65,- € 29.12.2016 Obec Zemianske Sady Downloads