Contracts

Number of contracts Grade Subject of the contract Price Published Contractor File
Z091/2022 2022 dodávka vody ---- € 23.11.2022 Jakub Múdry Downloads
Z090/2022 2022 nájom bytu ---- € 23.11.2022 Silvia Imrichovičová Downloads
Z089/2022 2022 Zmena platobných vzťahov 122 Eur/mesačne € 21.11.2022 SOMO - Peťovský Jozef Downloads
Z088/2022 2022 dodávka vody ---- € 18.11.2022 Tomáš Ažaltovič Downloads
Z087/2022 2022 dodávka vody ---- € 15.11.2022 Mgr. Tomáš Buc Downloads
Z086/202 2022 právne služby 100 Eur/mesačne € 04.11.2022 Linden law, s.r.o. Downloads
Z085/2022 2022 nájom bytu ---- € 26.10.2022 Mário Lisický Downloads
Z084/2022 2022 darovanie hnuteľného majetku - tablet ---- € 21.10.2022 Slovenská republika - Štatistický úrad SR Downloads
Z083/2022 2022 hrobové miesto - D512/dvojhrob ---- € 20.10.2022 Štefan Mužík Downloads
Z082/2022 2022 hrobové miesto - D556/dvojhrob ---- € 20.10.2022 Jozef Ondrek Downloads
Z081/2022 2022 hrobové miesto - A67/jednohrob ---- € 20.10.2022 Jozef Ondrek Downloads
Z080/2022 2022 hrobové miesto - A55/jednohrob ---- € 20.10.2022 Jozef Ondrek Downloads
Z079/2022 2022 pomoc v hmotnej núdzi ---- € 17.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Downloads
Z078/2022 2022 dodávka vody ---- € 31.08.2022 Mária Dlhá Downloads
Z077/2022 2022 dodávka vody ---- € 31.08.2022 Helena Pavelková Downloads
Z076/2022 2022 dodávka vody --- € 24.08.2022 Vladimír Košťany Downloads
Z75/2022 2022 dodávka vody --- € 18.08.2022 Mária Žáková Downloads
Z074/2022 2022 Hrobové miesto 71 --- € 16.08.2022 Jozef Šiška Downloads
Z073/2022 2022 Hrobové miesto 617 --- € 15.08.2022 Branislav Brisuda Downloads
Z072/2022 2022 Hrobové miesto 8 --- € 15.08.2022 Branislav Brisuda Downloads