Contracts

Number of contracts Grade Subject of the contract Price Published Contractor File
Z111/2022 2022 dotácia z obce 6000 € 31.12.2022 Telovýchovná jednota Bojničky Downloads
Z110/2022 2022 dotácia z obce 4600 € 31.12.2022 Stolnotenisový klub Bojničky Downloads
Z109/2022 2022 dotácia z obce 2200 € 31.12.2022 Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Bojničky Downloads
Z108/2022 2022 dotácia z obce 3850 € 31.12.2022 Atletický klub Bojničky Downloads
Z107/2022 2022 Záujmová činnosť CVČ 195,- € 21.12.2022 Obec Trebatice Downloads
Z106/2022 2022 Nájom hrobového miesta D438/2hrob --- € 20.12.2022 Soňa Vašková Downloads
Z105/2022 2022 Nájom hrobového miesta B169/2hrob --- € 20.12.2022 Soňa Vašková Downloads
Z104/2022 2022 Nájom hrobového miesta A198/1hrob --- € 20.12.2022 Mária Lorincová Downloads
Z103/2022 2022 Nájom hrobového miesta A140/2hrob --- € 20.12.2022 Mária Lorincová Downloads
Z102/2022 2022 Nájom hrobového miesta A63/2hrob --- € 20.12.2022 Júlia Miklovičková Downloads
Z101/2022 2022 Záujmová činnosť CVČ 65,- Eur/dieťa € 20.01.2023 Mesto Leopoldov Downloads
Z100/2022 2022 úprava zmluvných podmienok 600,- Eur /mesačne € 15.12.2022 Maroš Nemeček Downloads
Z099/2022 2022 dodávka vody --- € 14.12.2022 Jana Hubináková Downloads
Z098/2022 2022 dodávka vody --- € 14.12.2022 Mgr. Jarmila Baráková Downloads
Z097/2022 2022 pozáručný servis 170,- Eur/kvartál € 14.12.2022 TRIMEL s. r. o. Downloads
Z096/2022 2022 nájom pozemkov 70,- Eur/ha € 30.11.2022 RaOS, a.s. Bojničky Downloads
Z095/2022 2022 nájom bytu --- € 30.11.2022 Mária Marináková Downloads
Z094/2022 2022 Záujmová činnosť CVČ 130 € 25.01.2023 Obec Pastuchov Downloads
Z093/2022 2022 zber a odvoz KO --- € 24.11.2022 KOMPLEX-odpadová spoločnosť,s.r.o. Downloads
Z092/2022 2022 Záujmová činnosť CVČ 520 € 24.11.2022 Obec Dvorníky Downloads