Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Počet podkategórii: 2
Podkategórie:
folder_blue0
folder_blue1
Podkategória: 6 
Podkategória: 17 
 
 
Súbory: 18 
Súbory: 46 
 
 
Súbory: 3
pdf0Dodatok č. 6 k VZN č. 1,2013 o fin. MŠ, škol. zariad. ....
Dátum utorok, 14. december 2021, 09:32
File Size 419.35 KB
Download 74
pdf1VZN č. 1/2021 o určení spádovej MŠ v zriaď. pôsobnosti obce BojnčikyNajnovšie
Dátum štvrtok, 01. júl 2021, 06:36
File Size 274.7 KB
Download 105
pdf2Všeobecné záväzné nariadenie 1/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci BojničkyNajnovšie
Dátum streda, 11. apríl 2018, 05:56
File Size 289.65 KB
Download 1 362