Harmonogram zasadnutí na rok 2018

1. zasadnutie OZ - 05. 02. 2018 (pondelok) 
2. zasadnutie OZ - 09. 04. 2018 (pondelok)
3. zasadnutie OZ - 18. 06. 2018 (pondelok) 
4. zasadnutie OZ - 03. 09. 2018 (pondelok) 
5. zasadnutie OZ - 22. 10. 2018 (pondelok)
6. zasadnutie OZ - 14. 12. 2018 (piatok) 

Termíny zasadnutí sa môžu podľa potreby zmeniť, a spolu s programom zasadnutia budú vždy zverejňované v zmysle § 12, odst. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení na úradnej tabuli obce. 

Harmonogram zasadnutí bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Bojničkách č. 14/6/2017, 
dňa 08. 12. 2017