feed-image RSS

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, v roku 2016

1. zasadnutie OZ - 01. 02. 2016 (pondelok) 
2. zasadnutie OZ - 25. 04. 2016 (pondelok)
3. zasadnutie OZ - 27. 06. 2016 (pondelok) 
4. zasadnutie OZ - 05. 09. 2016 (pondelok) 
5. zasadnutie OZ - 24. 10. 2016 (pondelok)
6. zasadnutie OZ - 12. 12. 2016 (pondelok) 

Termíny zasadnutí sa môžu podľa potreby zmeniť, a spolu s programom zasadnutia budú vždy zverejňované v zmysle § 12, odst. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení na úradnej tabuli obce. 

Harmonogram zasadnutí bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Bojničkách č. 16/7/2015, 
dňa 14. 12. 2015