Detaily

Oznám. o začatí staveb. konania a spojeného s osobit. užív. vôd,  vodný zdroj HBG- Oznám. o začatí staveb. konania a spojeného s osobit. užív. vôd, vodný zdroj HBG-5...

Najnovšie

Licencia

Veľkosť 72.54 KB

Filedate pondelok, 19. september 2022, 09:51

Názov ozn m. o za at staveb. konania - vodn zdroj HBH-5.pdf

Počet stiahnutí 122

Vytvorené pondelok, 19. september 2022, 09:51

Systém