Detaily

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bojničk Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bojničkách

Najnovšie

Licencia

Veľkosť 201.46 KB

Filedate streda, 14. september 2022, 10:57

Názov zoznam zaregistrovan ch kandid tov pre vo by do OZ Bojni ky r. 2022.pdf

Počet stiahnutí 291

Vytvorené streda, 14. september 2022, 10:57

Systém