Súhrn
Zoznam vybraných súborov na stiahnutie.
Názov
Názov
Licencia
Veľkosť
Počet volebných obvodov a počet poslancov OZ, voľby r. 2022
po et voleb. obvodov a po et poslancov pre vo by r. 2022.pdf
None
189.63 KB