Súhrn
Zoznam vybraných súborov na stiahnutie.
Názov
Názov
Licencia
Veľkosť
Počet obyvateľov v obci Bojničky - pre voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2022
po et obyv. pre vo by do org. samospr vy obc.pdf
None
463 KB