Súhrn
Zoznam vybraných súborov na stiahnutie.
Názov
Názov
Licencia
Veľkosť
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bojničkách
zoznam zaregistrovan ch kandid tov pre vo by do OZ Bojni ky r. 2022.pdf
None
201.46 KB