OZNAM Odpady

O Z N A M

Od 1. januára 2021 sa v obci  Bojničky uskutoční zmena vývozov separovaného odpadu, nakoľko sme prešli pod spoločnosť Komplex – odpadová spoločnosť, s.r.o.,  Pusté Sady, ktorá nám už počas roka 2020 vyvážala komunálny odpad.

Zber plastov, kovov a tetrapakov  sa uskutoční raz do mesiaca – PIATOK (podľa harmonogramu).

ZMENAZber papiera spred domu sa uskutoční raz za dva mesiace – PONDELOK (podľa harmonogramu). Týka sa aj bytových domov. 

 

V priebehu týchto dní budú zamestnanci obce roznášať do každej domácnosti Harmonogram vývozov a vrece žlté na plasty (nakoľko posledný zber je 29. 12. 2020 a spoločnosť FFC Trnava už vrecia dávať nebudú) a modré na papier. Papier/kartóny môžu byť zviazané aj v balíku.

 

Nové - Od 1. januára 2021 môžete nosiť použitý kuchynský olej do nádob, ktoré budú umiestnené na zbernom dvore.

Od 1. januára 2021 sa v obci zvýši počet 1100 l  nádob na zber skla, doplnené o miesta pri hrubej studni a križovatke Chmeľnica - Pohava.

 

NEBUĎME LENIVÍ,

               TRIEĎME ODPAD!!!