Číslo objednávky: 68/2017

Dodávateľ: CreoCom, s.r.o., IČO: 36691836, Adresa sídla: Nitrianska 5, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: reklamné predmety

Dátum vystavenia: 26.10.2017

Zverejnené: 26.10.2017

Cena: 654,- €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: