Číslo objednávky: 69/2017

Dodávateľ: TOPSET Solutions, s.r.o., IČO: 46919805, Adresa sídla: Hollého 2366/25B 900 31 Stupava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: Aktualizácia dát katastra

Dátum vystavenia: 26.10.2017

Zverejnené: 26.10.2017

Cena: 18 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: