Číslo objednávky: 72/2017

Dodávateľ: TECHTRONIC Ing. Peter Ježík, IČO: 35106697, Adresa sídla: Nitrianska 5 920 01 Hlohovec

Názov organizácie objednávateľa:

Predmet objednávky: odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení

Dátum vystavenia: 03.11.2017

Zverejnené: 03.11.2017

Cena: 1919,16 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: