Číslo objednávky: 73/2017

Dodávateľ: Distribúcia SPP, IČO: 35910739, Adresa sídla: Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: výmena regulátora

Dátum vystavenia: 06.11.2017

Zverejnené: 06.11.2017

Cena: 56,16 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: