Číslo objednávky: 74/2017

Dodávateľ: Samuel Kosír - media, IČO: 47762993, Adresa sídla: Ulica gen. Goliana 6007/15

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: banner

Dátum vystavenia: 06.11.2017

Zverejnené: 06.11.2017

Cena: 45 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: