Číslo objednávky: 79/2017

Dodávateľ: ShowPortal, s.r.o., IČO: 47455993, Adresa sídla: Starhradská 2 851 05 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: Program - Mikulášska nádielka

Dátum vystavenia: 20.11.2017

Zverejnené: 20.11.2017

Cena: 390 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: