Číslo objednávky: 82/2017

Dodávateľ: Mgr. Martin Novosad - EMEN, IČO: 41185056, Adresa sídla: R. Dilonga 125/7A 920 01 Hlohovec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: Domový vrátnik na bytové domy

Dátum vystavenia: 27.11.2017

Zverejnené: 27.11.2017

Cena: 6480 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: