Číslo objednávky: 83/2017

Dodávateľ: ElektroLIGHT s.r.o., IČO: 44972741, Adresa sídla: Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec

Názov organizácie objednávateľa:

Predmet objednávky: montáž vianočného osvetlenia a oprava VO

Dátum vystavenia: 27.11.2017

Zverejnené: 27.11.2017

Cena: 162,22 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: