Číslo objednávky: 84/2017

Dodávateľ: Milan Kotúček -Pohostinstvo - Disco, IČO: 33433780, Adresa sídla: Kultúrny dom Mier 920 55 Bojničky

Názov organizácie objednávateľa:

Predmet objednávky: občerstvenie na vianočné posedenie dôchodcov a posedenie so starostom

Dátum vystavenia: 30.11.2017

Zverejnené: 30.11.2017

Cena: 1821 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: