Číslo objednávky: 86/2017

Dodávateľ: SPORTFIRE, s.r.o., IČO: 46548238, Adresa sídla: Poľný Kesov 268 851 14 Poľný Kesov

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: materiál PO

Dátum vystavenia: 01.12.2017

Zverejnené: 01.12.2017

Cena: 480 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: