Číslo objednávky: 87/2017

Dodávateľ: ElektroLIGHT s.r.o., IČO: 44972741, Adresa sídla: Za poštou 13/A, 920 01 Hlohovec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: údržba VO a rozhlasu

Dátum vystavenia: 15.12.2017

Zverejnené: 15.12.2017

Cena: 95,36 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: