Číslo objednávky: 105/2019

Dodávateľ: 3MH, s.r.o,, IČO: 36790095, Adresa sídla: Bratislavská 78/24 924 01 Galanta

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: dodanie PC Lenovo

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Zverejnené: 26.11.2019

Cena: 539 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: