Číslo objednávky: 106/2019

Dodávateľ: Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ, IČO: 44158831, Adresa sídla: Borzagoš 1086/63 951 31 Močenok

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: ozdobný pás na stoly

Dátum vystavenia: 27.11.2019

Zverejnené: 27.11.2019

Cena: 32,17 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: