Číslo objednávky: 109/2019

Dodávateľ: GEOspol.s r.o., IČO: 31432727, Adresa sídla: Tehelná 48 949 01 Nitra

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: HGP prieskum

Dátum vystavenia: 29.11.2019

Zverejnené: 29.11.2019

Cena: 8400 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: