Číslo objednávky: 110/2019

Dodávateľ: Dolnopovažské združenie PRAMENE, IČO: 37847601, Adresa sídla: Jilemnického 452/17 920 42 Červeník

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: Koncert Art Music Orchestra

Dátum vystavenia: 29.11.2019

Zverejnené: 29.11.2019

Cena: 1000 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: