Číslo objednávky: 111/2019

Dodávateľ: EVENTS 2000, s.r.o., IČO: 52029174, Adresa sídla: Ladislava Dérera 2753/10 831 01 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: Mikulášske vystúpenie Mici a Mňau

Dátum vystavenia: 29.11.2019

Zverejnené: 29.11.2019

Cena: 780 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: