Číslo objednávky: 112/2019

Dodávateľ: Izolácie FEPO, IČO: 46673842, Adresa sídla: Bojničky 381, 920 55 Bojničky

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: stavebné práce

Dátum vystavenia: 02.12.2019

Zverejnené: 02.12.2019

Cena: 12900 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: