Číslo objednávky: 113/2019

Dodávateľ: ByvaPro, s.r.o., IČO: 47202173, Adresa sídla: Mlynské Nivy 58 821 05 Bratislava 2

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: projektová dokumentácia na požiarnu zbrojnicu

Dátum vystavenia: 02.12.2019

Zverejnené: 02.12.2019

Cena: 3050 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: