Číslo objednávky: 115/2019

Dodávateľ: 3MH, s.r.o,, IČO: 36790095, Adresa sídla: Bratislavská 78/24 924 01 Galanta

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: Reinštalácia PC

Dátum vystavenia: 06.12.2019

Zverejnené: 06.12.2019

Cena: 96 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: