Číslo objednávky: 117/2019

Dodávateľ: Miroslav Mikulek, s.r.o., IČO: 36741949, Adresa sídla: Dvorníky 544 920 56 Dvorníky

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: dovoz asfaltovej zmesi

Dátum vystavenia: 06.12.2019

Zverejnené: 06.12.2019

Cena: 1092 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: