Číslo objednávky: 119/2019

Dodávateľ: LM-FIRESTORE, s.r.o., IČO: 47791110, Adresa sídla: Jasenovo 59 038 22 Jasenovo

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: náhradné diely na hasičskú striekačku PS12

Dátum vystavenia: 31.12.2019

Zverejnené: 31.12.2019

Cena: 2447 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: