Číslo zmluvy: Z102/2019

Dodávateľ: Energie2, a.s., IČO: 46113177, Adresa sídla: Lazaretská 3a 811 08 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Názov zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: dodávka elektriny

Cena: --- €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Dátum účinnosti: 01.01.2020

Dátum ukončenia: 30.06.2022

Poznámka:

Počet stiahnutí: Počet stiahnutí Počet stiahnutí : 0