Číslo zmluvy: Z113/2019

Dodávateľ: Ľubomír Kučerka, IČO: ---, Adresa sídla: Bojničky 147 920 55 Bojničky

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Názov zmluvy: Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Predmet zmluvy: odvádzanie odpadovej vody

Cena: --- €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Dátum účinnosti: 31.12.2019

Dátum ukončenia: 26.03.2032

Poznámka:

Počet stiahnutí: Počet stiahnutí Počet stiahnutí : 0