Číslo zmluvy: Z116/2019

Dodávateľ: Pavol Pokorný, IČO: ---, Adresa sídla: Bojničky 91 920 55 Bojničky

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Názov zmluvy: Zmluva o dodávke vody

Predmet zmluvy: dodávka vody

Cena: --- €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Dátum účinnosti: 31.12.2019

Dátum ukončenia: 30.04.2035

Poznámka:

Počet stiahnutí: Počet stiahnutí Počet stiahnutí : 0