Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z034/2021 2021 testovanie COVID 19 450 € 16.04.2021 Obec Horné Otrokovce Počet stiahnutí
Z033/2021 2021 Hrobové miesto A/150 - dvojhrob --- € 13.04.2021 Róbert Slovák Počet stiahnutí
Z032/2021 2021 testovanie COVID 19 450 € 09.04.2021 Obec Horné Otrokovce Počet stiahnutí
Z031/2021 2021 testovanie COVID 19 --- € 03.04.2021 Obec Horné Otrokovce Počet stiahnutí
Z030/2021 2021 dodávka vody --- € 01.04.2021 Róbert Slovák Počet stiahnutí
Z029/2021 2021 testovanie COVID 19 250 € 26.03.2021 Obec Horné Otrokovce
Z028/2021 2021 Hrobové miesto A106 --- € 26.03.2021 Tibor Kukučka Počet stiahnutí
Z027/2021 2021 testovanie COVID 19 250 € 19.03.2021 Obec Horné Otrokovce Počet stiahnutí
Z026/2021 2021 testovanie COVID 19 250 € 12.03.2021 Obec Horné Otrokovce Počet stiahnutí
Z025/2021 2021 Hrobové miesto --- € 12.03.2021 Marián Kupka Počet stiahnutí
Z024/2021 2021 nájom bytu --- € 12.03.2021 Monika Kadlecová Počet stiahnutí
Z023/2021 2021 dodávka vody --- € 10.03.2021 Štefan Broš Počet stiahnutí
Z022/2021 2021 Hrobové miesto 511 --- € 09.03.2021 Milan Cícer Počet stiahnutí
Z021/2021 2021 Hrobové miesto --- € 09.03.2021 Štefan Barák Počet stiahnutí
Z020/2021 2021 testovanie COVID 19 250 € 05.03.2021 Obec Horné Otrokovce Počet stiahnutí
Z019/2021 2021 testovanie COVID 19 350 € 26.02.2021 Obec Horné Otrokovce Počet stiahnutí
Z018/2021 2021 nájom bytu --- € 23.02.2021 Mária Marináková Počet stiahnutí
Z017/2021 2021 testovanie COVID 19 350 € 19.02.2021 Obec Horné Otrokovce Počet stiahnutí
Z016/2021 2021 Hrobové miesto --- € 17.02.2021 Šestáková Emília Počet stiahnutí
Z015/2021 2021 audit účtovnej závierky 2400 € 15.02.2021 Ing. Jozef Adamkovič Počet stiahnutí