Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z091/2022 2022 dodávka vody ---- € 23.11.2022 Jakub Múdry Počet stiahnutí
Z090/2022 2022 nájom bytu ---- € 23.11.2022 Silvia Imrichovičová Počet stiahnutí
Z089/2022 2022 Zmena platobných vzťahov 122 Eur/mesačne € 21.11.2022 SOMO - Peťovský Jozef Počet stiahnutí
Z088/2022 2022 dodávka vody ---- € 18.11.2022 Tomáš Ažaltovič Počet stiahnutí
Z087/2022 2022 dodávka vody ---- € 15.11.2022 Mgr. Tomáš Buc Počet stiahnutí
Z086/202 2022 právne služby 100 Eur/mesačne € 04.11.2022 Linden law, s.r.o. Počet stiahnutí
Z085/2022 2022 nájom bytu ---- € 26.10.2022 Mário Lisický Počet stiahnutí
Z084/2022 2022 darovanie hnuteľného majetku - tablet ---- € 21.10.2022 Slovenská republika - Štatistický úrad SR Počet stiahnutí
Z083/2022 2022 hrobové miesto - D512/dvojhrob ---- € 20.10.2022 Štefan Mužík Počet stiahnutí
Z082/2022 2022 hrobové miesto - D556/dvojhrob ---- € 20.10.2022 Jozef Ondrek Počet stiahnutí
Z081/2022 2022 hrobové miesto - A67/jednohrob ---- € 20.10.2022 Jozef Ondrek Počet stiahnutí
Z080/2022 2022 hrobové miesto - A55/jednohrob ---- € 20.10.2022 Jozef Ondrek Počet stiahnutí
Z079/2022 2022 pomoc v hmotnej núdzi ---- € 17.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Počet stiahnutí
Z078/2022 2022 dodávka vody ---- € 31.08.2022 Mária Dlhá Počet stiahnutí
Z077/2022 2022 dodávka vody ---- € 31.08.2022 Helena Pavelková Počet stiahnutí
Z076/2022 2022 dodávka vody --- € 24.08.2022 Vladimír Košťany Počet stiahnutí
Z75/2022 2022 dodávka vody --- € 18.08.2022 Mária Žáková Počet stiahnutí
Z074/2022 2022 Hrobové miesto 71 --- € 16.08.2022 Jozef Šiška Počet stiahnutí
Z073/2022 2022 Hrobové miesto 617 --- € 15.08.2022 Branislav Brisuda Počet stiahnutí
Z072/2022 2022 Hrobové miesto 8 --- € 15.08.2022 Branislav Brisuda Počet stiahnutí